plakat2mDzisiejszej nocy strażacy zostali wezwani do pomiaru tlenku węgla w budynku mieszkalnym przy ulicy Prostej w Bielsku-Białej.

Po przyjeździe na miejsce zdarzenia lokatorzy zajmujący mieszkanie na piętrze poinformowali o zadymieniu klatki schodowej oraz mieszkania. Stwierdzono wyczuwalny zapach dymu, urządzenia pomiarowe na tlenek węgla wskazały podwyższony poziom stężenia rzędu 30 ppm. Źródłem zadymienia okazał się nieszczelny przewód dymowy odprowadzający dym z pieca z mieszkania znajdującego się na parterze. Oba mieszkania przewietrzono, a przewód dymowy sprawdzono kamerą termowizyjną - nie stwierdzono oznak pożaru. Miejsce zdarzenia przekazano z zaleceniem zakazu użytkowania przewodu dymowego do czasu przeglądu kominiarskiego.

Od 1 października br. Komenda Miejska PSP w Bielsku-Białej odnotowała 26 interwencji dotyczących pomiarów tlenku węgla, w wyniku których zatruciu uległy cztery osoby, w tym dwoje dzieci. W całym województwie śląskim w okresie od 01.10.2016 r. do 04.12.2016 r. odnotowano 300 zdarzeń, związanych z pomiarami tlenku węgla, wynikającego z wad urządzeń grzewczych innych niż elektryczne.

Komenda Miejska PSP w Bielsku-Białej oraz Beskidzki Cech Kominiarzy przypominają, że w celu uniknięcia powstawania tlenku węgla w trakcie spalania paliwa i jego emisji do mieszkania powinno się:

  1. dokonywać okresowych przeglądów instalacji wentylacyjnej i przewodów kominowych oraz ich czyszczenia,
  2. uchylić okno w mieszkaniu, gdy korzysta z jakiegokolwiek źródła ognia (pieca gazowego z otwartą komorą spalania, kuchenki gazowej lub węglowej),
  3. nie zasłaniać kratek wentylacyjnych i otworów nawiewnych,
  4. przy instalacji urządzeń i systemów grzewczych korzystać z usług wykwalifikowanej osoby posiadającej odpowiednie kwalifikacje zawodowe, która powinna potwierdzić prawidłowość podłączenia i zapewnienia właściwej wentylacji pomieszczenia, w którym zainstalowano urządzenie,
  5. użytkować sprawne technicznie urządzenia, w których odbywa się proces spalania; zgodnie z instrukcją producenta kontrolować stan techniczny urządzeń grzewczych,
  6. stosować urządzenia posiadające stosowne dopuszczenia w zakresie wprowadzenia do obrotu, w sytuacjach wątpliwych należy żądać okazania wystawionej przez producenta lub importera urządzenia tzw. deklaracji zgodności, tj. dokumentu zawierającego informacje o specyfikacji technicznej oraz przeznaczeniu i zakresie stosowania danego urządzenia,
  7. w przypadku wymiany okien na nowe, sprawdzić poprawność działania wentylacji, ponieważ nowe okna są najczęściej o wiele bardziej szczelne w stosunku do wcześniej stosowanych w budynku i mogą pogarszać wentylację,
  8. często wietrzyć pomieszczenie, w którym odbywa się proces spalania (kuchnie, łazienki wyposażone w piece przepływowe z otwartą komorą spalania), a najlepiej zapewnić stałą mikrowentylację okien,
  9. nie bagatelizować takich objawów jak: duszności, bóle i zawroty głowy, nudności, wymioty, oszołomienie, osłabienie, przyśpieszenie czynności serca i oddychania, gdyż mogą być sygnałem, że ulegamy zatruciu czadem; w takiej sytuacji należy natychmiast przewietrzyć pomieszczenie, w którym się znajdujemy i zasięgnąć porady lekarskiej,
  10. korzystać z dostępnych na rynku detektorów tlenku węgla, które należy rozmieścić w sposób gwarantujący bezpieczeństwo (łazienka, kuchnia, sypialnia).